Wizyt:
Wszystkich: 113923 Dzisiaj: 46
Projekty Z500 DDG Domy Sp. z o. o.

Ściany

Z czego budować ??

Zalety domu murowanego:

  • Dom murowany jest znacznie solidniejszy, będzie także lepiej tłumił hałasy
  • Konstrukcje murowane umożliwiają uzyskanie dużo większe rozpiętości stropów. Daje to duże możliwości w aranżacji wnętrza domu.
  • W domu murowanym utrzymywana jest długo stała temperatura ( np. po wyłączeniu ogrzewania).- ściany "gromadzą" i przechowują ciepło
  • Ściany zewnętrze takiego domu będą grubsze niż ściany "szkieletowe" ( minimalny wymiar ściany 36-38 cm), standard stosowany przez naszą firmę to 42 cm ( 2+25+15), ściany zewnętrzne składające się dodatkowo z murowanej warstwy elewacyjnej mają grubość nawet 50 - 55 cm.
  • Dużą zaletą jest ogniotrwałość ze względu na niepalność podstawowych materiałów konstrukcyjnych.
  • Na koniec najważniejsze, rozmaitość materiałów wynikająca z powszechności tej technologii w Polsce daje duże możliwości w wykończeniach domu
  • Podsumowując jest to technologia sprawdzająca się od lat w naszych polskich warunkach

Rodzaje materiałów do budowy ścian nośnych

Wybór odpowiednich materiałów i technologii budowy ścian konstrukcyjnych domu to bardzo ważna decyzja którą należy podjąć już na etapie wyboru projektu. Prezentujemy najbardziej popularne materiały stosowane w budownictwie jednorodzinnym.

Ceramika tradycyjna

To jeden z najstarszych materiałów budowlanych. Pierwotnie była to wyłącznie cegła pełna która w XIX wieku uzyskała swoje dzisiejsze wymiary: 25 x 12 x 6 5 cm. Przez ponad dziesięć stuleci była podstawowym materiałem do konstrukcji ścian i stropów. Mimo iż obecnie dostępny na rynku asortyment wyrobów które możemy zaliczyć do tradycyjnej ceramiki czerwonej jest znacznie szerszy technologia ich wykonywania i skład pozostały prawie niezmienione. Są to elementy formowane z odpowiednich gatunków gliny a następnie wypalane. Możemy wśród nich znaleźć cegłę pełną (budowlaną) kratówkę dziurawkę cegłę modularną klinkierową pustaki (najpopularniejsze - MAX ale również typu U czy SZ) kształtki wentylacyjne i dymowe czy pustaki stropowe.
Ze względu na słabą izolacyjność cieplną elementów z ceramiki tradycyjnej nadaje się ona wyłącznie do konstrukcji ścian warstwowych charakteryzuje się jednak stosunkowo dużą pojemnością cieplną (zwłaszcza w przypadku klinkieru i cegły pełnej) co czyni z niej atrakcyjny materiał budowlany. Innymi jej zaletami są duża odporność na czynniki mechaniczne i dobra paroprzepuszczalność. Do jej wad należą natomiast niewielka mrozoodporność (z wyjątkiem klinkieru) czasochłonność budowy i kruchość materiału (co utrudnia jego docinanie czy formowanie bruzd pod instalacje i zwiększa ilość odpadów).

Ceramika poryzowana

Powstaje przez dodanie do gliny na etapie formowania elementów mączki drzewnej lub trocin. W procesie wypalania te dodatki spalają się tworząc pory wypełnione powietrzem. Taka porowata struktura powoduje znaczne zwiększenie izolacyjności cieplnej w porównaniu do ceramiki tradycyjnej. Umożliwia to wykorzystanie elementów poryzowanych do konstrukcji ścian jednowarstwowych o grubości ok. 38-44 cm. Ostatnio pojawiły się na rynku również elementy do konstrukcji ścian o grubości 50 cm. Ściana taka powinna być murowana na specjalną zaprawę ciepłochronną. Bloczki z ceramiki poryzowanej łączą wszystkie zalety ceramiki tradycyjnej ze zmniejszonym ciężarem i zwiększoną izolacyjnością cieplną. Ich wadą jest jednak (podobnie jak w przypadku ceramiki tradycyjnej) duża kruchość.

Beton komórkowy

Podstawowymi składnikami do produkcji betonu komórkowego są: piasek cement wapno i woda. Dodawany jest również proszek glinowy lub popioły lotne (w starszych elementach). W wyniku procesu produkcyjnego uwalnia się wodór dzięki czemu uzyskuje się porowatą strukturę elementów. Bloczków z betonu komórkowego można używać zarówno do budowy ścian jedno- jak i wielowarstwowych. Do łączenia elementów używa się cienkospoinowej zaprawy klejowej lub zaprawy ciepłochronnej.
Parametrami charakteryzującymi beton komórkowy są:

  • marka - czyli średnia wytrzymałość na ściskanie w stanie suchym
  • odmiana - czyli średnia gęstość objętościowa w stanie suchym.

Im mniejsza gęstość (odmiana) tym lepsza izolacyjność ale mniejsza wytrzymałość na ściskanie. Standardowo w produkcji znajdują się cztery odmiany betonu komórkowego: 400 500 600 i 700 (liczba oznacza gęstość w kg/m3) i siedem klas wytrzymałości (od 1 5 do 7 0) przy czym do konstrukcji ścian nośnych nadają się elementy o marce min. 4 i gęstości większej od 550 kg/m3. Niektórzy producenci oferują także beton komórkowy w odmianach pośrednich (450 550 650). Do podstawowych zalet betonu komórkowego należą: duża izolacyjność cieplna mały ciężar i łatwość obróbki przy pomocy najprostszych narzędzi ręcznych dzięki czemu jest to materiał praktycznie bezodpadowy. Do wad z kolei należy bardzo mała pojemność cieplna kruchość i znaczna nasiąkliwość.

Keramzyt (keramzytobeton)

Jest to lekkie ceramiczne kruszywo budowlane. Otrzymuje się je przez wypalanie łatwopęczniejących glin i iłów w temperaturze ok. 1200°C. Powstaje w ten sposób materiał o bardzo dużej izolacyjności i pojemności cieplnej odporny na bardzo duże wahania temperatury (zachowuje pełne właściwości mechaniczne nawet przy temperaturze 1100°C) niewrażliwy na korozję biologiczną. Jest wykorzystywany do produkcji elementów ściennych (pustaki ścienne bloczki fundamentowe nadproża itp.) i stropowych. Dzięki otwartej strukturze ceramicznej elementy te mają dużą paroprzepuszczalność ciężar porównywalny z betonem komórkowym odmiany 650 i dużą izolacyjność cieplną są łatwe w obróbce lekkie a przy tym - jako materiał ceramiczny - zachowują wszelkie zalety elementów wykonanych z ceramiki tradycyjnej. Nadają się zarówno do wznoszenia ścian jedno- jak i wielowarstwowych. Można go także używać w charakterze kruszywa do produkcji lekkich betonów o dużych wytrzymałościach oraz jako sypkiego materiału do izolacji cieplnej stropów ścian i posadzek.

Silikaty

W skład materiałów silikatowych wchodzą trzy składniki: piasek (ok. 90%) wapno (ok. 7%) i woda (ok. 3%). Jest to więc materiał który pod względem składu możemy określić mianem "sztucznego piaskowca". Charakteryzuje go bardzo duża wytrzymałość mechaniczna wzrastająca z upływem czasu która pozwala na stosowanie warstwy konstrukcyjnej o grubości 18 a nawet 15 cm (elementy są produkowane w klasach wytrzymałości osiągających nawet 30 MPa). Kolejnymi zaletami tego materiału są: duża pojemność cieplna odporność ogniowa i na korozję biologiczną duża dokładność wymiarów i izolacyjność akustyczna ścian oraz bardzo wysoka paroprzepuszczalność. Jednocześnie materiał ten wykazuje pewne własności hydroregulacyjne co ułatwia utrzymanie optymalnej wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Ze względu na małą izolacyjność termiczną elementy silikatowe nadają się wyłącznie do konstrukcji ścian warstwowych. Ponadto charakteryzują się dużą masą i twardością.

Pustaki gipsowe

Produkowane są z gipsu budowlanego otrzymywanego poprzez wypalanie gipsu naturalnego a także z gipsu syntetycznego który ma większą wytrzymałość. Otwory pustaków mogą być wypełniane wkładkami styropianowymi lub innym materiałem izolacyjnym. Można z nich murować ściany nośne o grubości odpowiadającej szerokości używanych elementów. Ponieważ gips traci swą wytrzymałość pod wpływem wilgoci nie można go stosować do budowy ścian pomieszczeń których wilgotność powietrza będzie przekraczała 70%. Z tego samego powodu również podczas murowania nie można dopuścić do zawilgocenia pustaków a zewnętrzne powierzchnie ścian trzeba zabezpieczyć środkami hydrofobowymi.

Styropian

Styropian wbrew pozorom może służyć także do budowy ścian nośnych. Specjalnie wytwarzane kształtki układa się niczym klocki - w sprzedaży są różnego rodzaju elementy z których można ułożyć każdy fragment ściany. Wielkość kształtek waha się od 1 do 2 m długości i od 25 do 45 cm szerokości. Ścianki układanych elementów mają grubość 5 lub 15 cm a przestrzeń między nimi wypełnia się betonem. Z tego materiału wznosi się przede wszystkim ściany zewnętrzne bardzo rzadko stosuje się je do budowy ścian wewnętrznych czy fundamentowych. Dom ze styropianu wznosi się bardzo szybko i łatwo kształtki można w prosty sposób przycinać i dopasowywać. Ściana z tego materiału ma bardzo dobre parametry termoizolacyjne ale niezbyt dobrą izolacyjność akustyczną. Dom wybudowany w ten sposób wymaga również bardzo dobrej wentylacji ze względu na niewielką przepuszczalność wody (ściany nie oddychają).

Facebook