Wizyt:
Wszystkich: 112487 Dzisiaj: 13
Projekty Z500 DDG Domy Sp. z o. o.

Dom pasywny

Dom pasywny

Jak budować fundamenty

Coraz bardziej rosnące koszty energii skłoniły architektów i konstruktorów do zastanowienia się nad problemem stworzenia domu o minimalnym zapotrzebowaniu na ogrzewanie. W ten sposób powstał projekt domu pasywnego, którego głównym założeniem było zminimalizowanie kosztów  ogrzewania poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych materiałów izolacyjnych i urządzeń wentylacyjnych. Dom pasywny jest obiektem, którego roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania jest tak małe, że można zrezygnować  z osobnego aktywnego rozprowadzenia ciepła do ogrzewania. W tym celu rzeczywisty wskaźnik zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania nie może być większy niż  15 kWh/(m2a) (kilowatogodzin na metr kwadratowy powierzchni użytkowej na rok).

Realizacja budynków pasywnych stawia bardzo wysokie wymagania stosowanym materiałom i urządzeniom a także wymaga od firm wykonawczych znajomości zasad i warunków stosowanych w tego rodzaju domach.

Aby budynek mógł być nazwany jako dom pasywny muszą być spełnione następujące warunki:

  • Średnia wartość współczynnika U (wcześniej k ) całego budynku musi być poniżej 0,15 W/(m2K)

  • Okna muszą charakteryzować się całkowitym współczynnikiem U o wartości poniżej 0,8 W/(m2K)

  • Instalacja wentylacji powinna być wyposażona w rekuperator o jak najniższej efektywności  pozwalający na odzysk ciepła z powietrza zużytego (ŋoc ≥ 75, zgodnie z certyfikatem) przy jednoczesnym niskim zużyciu energii elektrycznej (≤ 0,4 Wh/m3 objętości dostarczanego powietrza)

  • Szczelność przegród zewnętrznych na przenikanie powietrza powinna być zweryfikowana za pomocą próby ciśnieniowej; wskaźnik próby ciśnieniowej n50 przy 50 Pa nadciśnienia i podciśnienia nie powinien przekraczać 0,6 h-1

  • W przypadku uwzględnienia wymiarów zewnętrznych  - izolowane termicznie przegrody zewnętrzne muszą być wykonane bez mostków cieplnych

  • Oszklenie musi charakteryzować się współczynnikiem U o wartości poniżej 0,8 W/(m2K )przy równoczesnym wysokim współczynniku przepuszczania całkowitej energii promieniowania słonecznego  (g nie mniejsze niż 50 %) tak, aby również w zimie możliwe były zyski ciepła netto

  • Instalacja przygotowania i rozprowadzenia ciepłej wody użytkowej powinna wykazywać jak najniższe straty ciepła

Wykorzystanie energii elektrycznej stosowanej w gospodarstwie domowym powinno charakteryzować się wysoką efektywnością. 
   
Samo tylko zestawienie pojedynczych elementów składowych, materiałów i wyrobów nadających się do stosowania w budynkach pasywnych nie wystarcza jednak, aby z jakiejś budowli uczynić budynek pasywny.  Całość jest czymś więcej niż sumą jego części. Wzajemne oddziaływania między elementami składowymi, materiałami i wyrobami sprawiają, że niezbędne jest integralne projektowanie, dzięki któremu można dopiero osiągnąć standard budynku pasywnego.

Aby móc zaproponować Państwu budowę domów pasywnych nasza firma została przeszkolona w metodach projektowania i  wykonawstwa budynków pasywnych.  Budowa domu pasywnego wiąże się z używaniem materiałów i urządzeń najwyższej jakości co pociąga za sobą dość duże koszty sięgające kilkudziesięciu procent więcej niż budynek klasyczny.
Dlatego chcielibyśmy zaproponować  Państwu budowę domu energooszczędnego, który jest optymalizacją tego co najlepsze z domu pasywnego przy założeniu  rozsądnych cen materiałów i urządzeń.  W domu energooszczędnym zakładamy konieczność  użycia aktywnego rozprowadzenia ciepła do ogrzewania (piec grzewczy). Zastosowane jednak materiały izolacyjne pozwalają na oszczędzanie energii związanej z ogrzewaniem budynku.  Oprócz izolacji termicznej bardzo ważny elementem domów energooszczędnych jest brak mostków termicznych, które powodowały ucieczkę ciepła a co za tym idzie straty energii.

Facebook